Vem kan bli familjehem

Vem kan bli familjehem

För att vara bäst lämpad som familjehem bör ni ha ett stort hjärta, engagemang, tid och plats, vilket innebär ett eget rum till det placerade barnet.

Ni kan vara ett par eller ensamstående med eller utan barn.

Vi välkomnar alla typer av familjekonstruktioner och kulturella bakgrunder.

 

De barn och ungdomar som blir familjehemsplacerade har ofta varit med om svåra händelser och har samtidigt blivit separerade från sina föräldrar.

Det gör att dessa barn oftast har större behov och kräver mer tid och omsorg.

Socialtjänsten känner inte till allt om barnet. Ni måste vara förberedda på att det under tiden barnet bor hos er kan komma fram saker som Socialtjänsten inte tidigare vetat om.

Som blivande familjehem behöver ni därför vara positiva till att öppna ert hem för samarbete med Socialtjänsten, familjehemskonsulenten, föräldrarna och barnets övriga nätverk.