Om Oss

Om Oss

Varför ska ni välja Bli Hel AB

  • Flerspråkiga konsulenter som talar bl a svenska, engelska, arabiska, persiska, pashto, dari, urdo.
  • Vi ansvarar för bokning utav hälsoundersökning och tandläkarbesök i början av placeringen i familjehemmet.
  • Vi avlastar familjehemmen bl.a genom att anordna gemensamma aktiviteter för barnen en gång i månaden.
  • Vi har utbildad personliga tränare som instruerar, motiverar och stöttar ungdomar som är intresserade av träning.
  • Vi erbjuder regelbundna yoga och mediationspass för våra placerade barn.
  • Vi hjälper till med eftersökning av godman vid behov
  • Konsulenterna har jour dygnet runt

Erbjuder konsulentstödda, stabila och engagerade familjehem med kort varsel i hela Sverige för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år, även ensamkommande barn.

Våra familjer är noga utvalda och tar emot barn för både kortare och längre placeringstid.

Under placeringen ansvarar vi för att familjehemmet får det stöd som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. De får kontinuerligt stöd som är individuellt utformat, utbildning och extern handledning efter behov samt umgänge i olika former med andra familjehem.

Vi är tillgängliga för våra familjehem dygnet runt och vi arbetar tillsammans med samtliga familjehem för att öka chanserna till en lyckad placering.

En gång per månad får våra uppdragsgivare en skriftlig återkoppling kring barnet baserat på BBIC, önskas tätare skriftlig återkoppling är det möjligt.

Våra konsulenter har adekvat utbildning och många års erfarenhet av socialt arbete.