Hur går utredningen till

Hur går utredningen till

När Bli Hel AB genomför en utredning bygger den på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

När vi utför en utredning ingår några hembesök, referenstagning, registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Socialtjänsten, djupintervju med föräldern/föräldrarna i familjen och en analys av intervjun.

När alla moment i utredningen är klara så träffas vi och går genom vår bedömning.

Båda parter kan när som helst under utredningen välja att avsluta den.

Hur lång tid tar det innan vi blir godkända som familjehem

Att matcha barn och familj är väldigt viktig och det går inte att säga hur lång tid det tar innan ni får en förfrågan.

Ibland kan en förfrågan som matchar er familj endast ta några dagar efter att ni blivit godkända och ibland kan väntan bli flera månader.

För att matchningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ha tålamod och invänta en förfrågan som passar just er familj.