Barnets skolgång och hälsa

Barnets skolgång och hälsa

Dagens läge medför många olika faktorer som innan låg i lä eller helt enkelt inte existerade.

Två av dessa faktorer är internet och sociala medier.

Den sistnämnda är något nya generationer antingen vuxit upp med eller prompt blivit tvungna att börja existera i beroende på barnets bakgrund.

 

Vad som sägs i cyberrymden må inte vara lika lätt att ta på men är lika verklighetsgrundat som vilken kommunikation som helst och ska tas på allvar.

Som familjehem ställs man inför en stor variation av utmaningar.

Fysiska, psykiska och sociala problem är likvärdiga i dagens samhälle och behöver uppfattas och hanteras som sådana.

I början uppstår många svårigheter, ofta i form av ovetande gällande vad barnet behöver för att komma vidare.

 

Skolan är en av de viktigaste institutionerna som presenteras för ett barn och är oerhört väsentlig för att säkerställa en god framtid.

Socialtjänstens ansvar innebär att se till så barnet får en bra skolgång.

Familjehemmet ska samtidigt finnas där för att följa skolgången och stötta barnet så gott som det går.

Detta innebär att noga vaka över barnets hälsa. De unga som behöver ett familjehem har ofta en del tråkigheter i bagaget vilket kan leda till prestationssvårigheter och låga betyg.

Sambandet mellan låga betyg i slutet av högstadiet och missbruksproblematik, kriminalitet och självmord är väldigt starkt.

Därav är familjehemmets observation och reaktion av/gentemot barnets skolgång livsviktig för fortsatt god hälsa.

 

Ca 80% av barn i familjehem har dokumenterade psykiska problem vilket eventuellt kan försvåra barnets skolgång.

Att känna sig otillräcklig när betyget hamnar på pappret är lätt hänt.

Då är det viktigt att försäkra barnet om att vad han/hon presterar, så länge det är personens bästa i förhållande till situationen, är vad som spelar roll.

Engagemang från individerna i familjehemmet, både i sina egna och barnets aktiviteter, är smittsamt.

Det visar att många tråkiga erfarenheter till trots går det att hantera och ta sig framåt i livet; att må bra, att vara del av och bidra till samhället.