Barnets bästa

Barnets bästa

Ett barn som placeras i familjehem omges av många personer som är engagerande i barnet liv.

Det är en styrka och en förutsättning för att barnet ska få sina behov tillgodosedda, men också en utmaning för att hitta lösningar som är till barnets bästa, därför krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla inblandade.

Principen om barnets bästa betyder att alla beslut som rör ett barn ska grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just det barnet.

Ett beslut utifrån barnets bästa förutsätter goda kunskaper dels om barn generellt, dels om det aktuella barnet.