Att stödja barns behov

Att stödja barns behov

När man tar emot ett barn för en kortare eller längre tid i sitt hem vill man att barnet ska trivas och att man själv ska trivas med barnet.

Förhoppningen är att barnet ska må bra och utvecklas väl.

Man hoppas att barnet ska knyta an, att man ska tycka om varandra och att barnet efterhand får förtroende och kan prata om sådant som är svårt.

Samtidigt kan vissa barn som placeras i familjehem ha svårt att etablera nära relationer.

Därför är det viktigt att familjehemsföräldrar har kunskap om varför det ibland kan bli svårigheter i kontakten men barnet.

 

En trygg anknytning under de första åren är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett barns liv.

Forskningen visar dock att barn som haft bristande förutsättningar under tidiga år kan kompensera det senare i livet, både genom föräldrar, kamrater och andra viktiga vuxna, t.ex. familjehemsföräldrar.

  • Om du som familjehemsförälder tar emot ett barn eller ungdom blir din uppgift att skapa en trygg anknytning till barnet.
  • Om barnet är äldre har du ansvar för att skapa en trygg bas som ger barnet nya möjligheter till en trygg anknytning.