Info ticker

Bli Hel AB, Amiralsgatan 89B, 214 37, Malmö

Om Bli Hel AB

Våra konsulenter har adekvat utbildning och många års erfarenhet av socialt arbete.

Erbjuder

Konsulentstödda, stabila och engagerade familjehem med kort varsel i hela Sverige för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år, även ensamkommande barn.

Noga utvalda

Våra familjer är noga utvalda och tar emot barn för både kortare och längre placeringstid. Under placeringen ansvarar vi för att familjehemmet får det stöd som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. De får kontinuerligt stöd som är individuellt utformat, utbildning och extern handledning efter behov samt umgänge i olika former med andra familjehem.

Tillgängliga dygnet runt

Vi är tillgängliga för våra familjehem dygnet runt och vi arbetar tillsammans med samtliga familjehem för att öka chanserna till en lyckad placering.

Intresserad att bli familjehem